Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Animasyon Animasyon Animasyon Vertical Dissolve-Border

Genel Bakış Konuya Bakış Dil Katkıda Bulunanlar ©

Arama Görünüm Sorgulama Alanları Dosya Indirme Kötüye Kullanma Çerezler

Bağlantılar Kaynak Gösterme Bağlantı Verme Simgeler

Kaydetme İşlem Doğrulama Onay

Bağlantı Adresleri Dosya Yükleme Mükerrerler Güncelleme Kayıt Silme

Projenin Geçmişi Basılı Sayılar Site Sürümler Veritabanı Farkı Projenin Geleceği

Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı, Osmanlı dönemi edebiyatı üzerine yapılmış ve yapılmakta olan tezleri, kitapları, makaleleri, bildirileri ve projeleri içermektedir. Ücretsiz olarak erişilebilen veritabanı, Hatice Aynur tarafından 1991-2005 yılları arasında 15 sayı olarak hazırlanıp yayınlanan

Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Tezler, Yayınlar ve Projeler
başlıklı yayın dizisine dayanmaktadır.

Esas olarak Osmanlı dönemi edebiyatı üzerine bilimsel çalışmaları kapsamakla birlikte dönemin kültürü, sanatı ve dilleriyle ilgili temel çalışmaların bibliyografyasını da içeren veritabanı, Osmanlı dönemi edebiyatı uzmanlarının yanı sıra Ortadoğu ve modern öncesi edebiyatlar üzerine çalışanlar için de temel başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için, bu site Türkçe ve İngilizce olarak Osmanlı edebiyatı ve kültürüyle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmaların bibliyografik künyelerinin toplandığı bir veritabanı olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen amaca ulaşabilmek için bütün akademisyen ve araştırmacılar, web sayfasında yer almayan çalışmaların künyelerini veritabanına girmeye davet edilmektedir. Yeni künyelerin girişi Bibliyografya sayfasından yapılabilmekte, eklenen her yeni künye gözden geçirildikten sonra eklenmektedir.

Konuya Bakış

Veritabanını oluşturan bibliyografik künyeler, Osmanlı dönemi edebiyatı, dili ve kültürüne ait metinler üzerine yapılmış eleştirel çalışmaların yanı sıra, tamamlanmış ve devam eden doktora ve yüksek lisan tezlerini, kitapları, makaleleri, basılan ve sunulan bildirileri, sözlükleri, katalogları, başvuru kitaplarını ve bibliyografyaları içermektedir.

Veritabanında beş farklı yayın türü bulunmakta olup bu türlerin bazıları kendi içinde alt türlere ayrılabilmektedir.

Tezler 1.0 Doçentlik tezi
1.1 Tamamlanmış doktora tezi
1.2 Tamamlanmamış doktora tezi
1.3 Tamamlanmış yüksek lisans tezi
1.4 Tamamlanmamış yüksek lisans tezi
Kitaplar 2 -
Makaleler 3 Dergide yayınlanmış
3 Kitapta yayınlanmış
Bildiriler4.1 Dergide yayınlanmış
4.1 Kitapta yayınlanmış
4.2 Yayınlanmamış
Projeler 5.1 Tamamlanmış
5.2 Tamamlanmamış

Bir çalışma hakkında tanıtma ya da eleştiri yazısı varsa, bununla ilgili bibliyografik künye ilgili çalışmanın künyesinin altında yer almaktadır. Ayrıca, eğer bir bibliyografik künyenin metninin indirilmesini sağlayabilecek web sayfası ya da linki varsa o da eklenmiştir. Bir çalışma birden çok dilde yayınlanmışsa künyesi ilk yayınladığı dilde verilmiş, diğer basımlar bu künyenin altında sıralanmıştır.

Veritabanında, bir çalışmanın yeni basımları, gözden geçirilmiş veya tıpkıbasımları için ayrıca giriş yapılmamış, bu basımlar ilgili çalışmanın ilk baskısı altında sıralanmıştır. Aynı şekilde, sözlük ve popüler ansiklopedilerin maddeleri için bibliyografik giriş yapılmamıştır.

Dil

Hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanan bu web sitesinde, sabit bilgileri içeren bu paragraf gibi metinler her iki dilde verilmiştir. Bu durum, düğmeler, alan etiketleri, çeşitli sayfalarda ve formlarda bulunan açıklama iletileri için de geçerlidir.

Bibliyografik künyelerdeki sabit bilgilerin gösterilmesi için de benzer kural uygulanmış olup, ziyaret edilen sayfanın dilinde geçerli olan kısaltmalar kullanılmıştır. Örneğin, Türkçe sitede, ‘Profesör’ ve ‘Doçent’ unvanları için ‘Prof. Dr.’ ve ‘Doç. Dr.’; İngilizce sitede ise bunların karşılığı olarak 'Prof.' ve 'Assoc. Prof.' kısaltmaları yer almaktadır.

Buna karşılık, bir bibliyografik künyeye ait özel bilgiler yayınlandığı dilde yer almaktadır. Örneğin, İngilizce yazılıp yayınlanan

The Unreadable shores of love: Turkish modernity and mystic romance.

olan kitabın başlığı her iki sitede de aynı şekildedir.

Aynı şekilde, bir kitap Türkçe yazılmış ise İngilizce sitede adı Türkçe sitede olduğu gibi İngilizceye çevrilmeden yer almaktadır:

Aşkın Okunmaz Kıyıları: Türk Modernitesi ve Mistik Romans.

Böylece bir kitabın, her iki dilde farklı künyelerinin bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Katkıda Bulunanlar

Bu site hazırlanmadan önce, Hatice Aynur, çok sayıda kişi ve kurumdan yardım alarak 1991-2005 yılları arasında Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Tezler, Yayınlar ve Projeler adıyla 15 sayı olarak bir yayın gerçekleştirmiştir. Basılı sayıları kullananların bildiği gibi, eksik bibliyografik bilgilerin tamamlanması, gözden kaçan bibliyografik künyelerin eklenmesi için yıllar boyunca yardımlarını esirgemeyen meslektaş ve arkadaşların isimleri her sayıda yazılıp teşekkür edilmiş, öte yandan basılı sayılarda geçen isimlerin burada tek tek sayılması mümkün olamadığından, onlara yapılan teşekkürlerin bâkî kaldığının belirtilmesi bir vefa borcudur.

Basılı bibliyografya ile bu sitenin hazırlanmasında çok önemli katkılarda bulunan bazı kişilerin isimlerini burada belirtilmesi gerekir; bibliyografya projesine başladığı 1991’den itibaren eksik etmedikleri ilgi, destek ve yardımları için merhum Yücel Dağlı, Selim S. Kuru, Hakan Karateke ve Raife Aynur’a sonsuz teşekkürle gönül borcunun biraz da olsa ödeneceği umulmaktadır. Ayrıca, bu sitenin hazırlık aşamasındaki katkılarından dolayı Mustafa İsen, İsmail Hakkı Aksoyak ve Ali Emre Özyıldırım’a da sonsuz teşekkürü belirtmek yerinde olacaktır.

Bu websitesi, Dodeca Technologies Ltd’den Richard Vaughan tarafından AspectJS kullanılarak özel olarak tasarlanıp geliştirilmiştir. Dodeca, bu site ve veritabanının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bakımı, desteklenmesi ve evsahipliği hizmetlerini sağlamaktadır. Hatice Aynur, bu sitenin ve veritabanın kullanıma sunulabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı geliştirip hazırlayan Richard Vaughan’a teşekkür etmektedir.

©

Bu siteye yüklenen dosyalar dışında, ve aksi belirtilmediği sürece, sitenin, metin ve grafik içeriği ile veritabanının © hakları Hatice Aynur 1991-2010’a aittir. Bu sitedeki bilgilerin kaynak olarak kullanılması durumunda, benzeri durumlarda olduğu gibi kaynak gösterme kurallarına uygun olarak belirtilmesi zorunludur. (Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Atıf Bölümüne bakınız.)

Öte yandan, bu siteye yüklenmiş indirilebilir dosyaların © hakları, dosyanın haklarını elinde bulunduran kişi(lere) veya kurum(lara) aittir. Diğer bir ifadeyle, Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı’nın sahip(leri) ve/veya yönetici(leri) indirilebilir dosyaların © hakları üzerine hiçbir hak iddia etmemektedir. Ancak, site sahip(leri)nin ve/veya yönetici(leri)nin © haklarına sahip oldukları dosyalar bunun dışındadır.

Bu sitede kullanılan görsel malzemenin sahipleri ve tanımları şu şekildedir:

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a Girişi-1876 Jean-Joseph Benjamin-Constant
Sultan II. Mahmud Ressamı Bilinmiyor
Mehmed Ali Paşa Ressamı Bilinmiyor
I. Abdülmecid Ressamı Bilinmiyor
Meddah hikaye anlatıcısı Ressamı Bilinmiyor
Mehter takımı, 1839 Arif Pasha

Görsel malzemenin telif hakları süresi dolmuş olup kullanımları kamuya açıktır.

Kullanılan diğer görsellerin tanımları şu şekildedir:

Sultanahmed Camii, İstanbul Richard Vaughan
Yeni Camii silüeti, İstanbul Richard Vaughan
Cam Sürahi, Dolmabahçe Sarayı Richard Vaughan
İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt Richard Vaughan
Türbe, Gevaş, Van Richard Vaughan

Bu görsellerin hakları © Richard Vaughan 2002 aittir.

Bu sitede kullanılan kodların © hakları Dodeca Technologies Ltd. 2010’a aittir.

Bu sitenin, Logo bölümünde bulunan logo imajı, diğer siteler tarafından bu siteye link yapıldıktan sonra kullanılabilir.