Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Animasyon Animasyon Animasyon Vertical Dissolve-Border

Genel Bakış Konuya Bakış Dil Katkıda Bulunanlar ©

Arama Görünüm Sorgulama Alanları Dosya Indirme Kötüye Kullanma Çerezler

Bağlantılar Kaynak Gösterme Bağlantı Verme Simgeler

Kaydetme İşlem Doğrulama Onay

Bağlantı Adresleri Dosya Yükleme Mükerrerler Güncelleme Kayıt Silme

Projenin Geçmişi Basılı Sayılar Site Sürümler Veritabanı Farkı Projenin Geleceği

Anahtar sözcük kullanmadan kayıtlara ulaşmak için Arama komutuna basılarak bibliyografyanın bütün içeriği görülebilir. Sonuçlar asal sınıflandırma yapısı içindeki Asalın zıddı yapısına göre listelendirilecektir. Başka bir deyimle, arama sonuç listesi Genel bakış sayfasında bulunan Konuya bakış kısmındaki sınıflandırma şeması sırasına göre sunulacaktır.

Örneğin, arama komutu sonucu ulaştığınız üç künyenin iki tanesi tez, bir tanesi bildiri ise, önce tezler sonra bildiri künyesi sıralanır. Ayrıca, tezlerden biri tamamlanmış, biri tamamlanmamış ise tamamlanmış olan önce sıralanır. Bunu şöyle örneklendirebiliriz:

1.3 Kuru, Selim S. "Bir Deh-Name örneği olarak Ta'aşşukname ve eserdeki Ki'li yan tümceler." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 1993. 166y. (Danışman: Prof. Dr. Günay Kut)

1.4 Özyıldırım, Ali Emre. "Hamdullah Hamdî ve Divanının tenkitli metni." Yüksek Lisans Tezi. ------ (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)

4.1 Çakır, Müjgan. "Câmasb-Nâmedeki sofra kültürü ve yemek adlarına dair." Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 1999: 11-26.

Görünüm

Arama sonucu ulaşılan kayıtların bibliyografik gösterimi sırasında Kate Turabian'ın:

A manual for writers of term papers, theses and dissertations: Chicago style for students and researchers. 7th edition revised by Wayne C. Booth et al. Chicago: University of Chicago, 2007; http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html adlı kitabındaki kurallara uyulmuştur.

Tarama sonucu ulaşılan künyeler, önce yayın türlerine, sonra yazar soyadına göre alfabetik sıralanır. Birden çok yazarın olduğu durumlarda, ilk yazarın soyadı, adı yazılır, diğer yazarlar yazar adı soyadı şeklinde, birbirlerinden virgülle ayrılarak sıralanır.

Dergide yayınlanmış makalelerin künyesi için şöyle sıralama yapılır: yazar soyadı, adı. Tırnak içinde makale adı. Dergi adı, varsa cilt, sayı numarası, ay, yıl ve sayfa sayısı. Örneğin:

3. Aynur, Hatice. "Türkiye'de Türkçe yazma eserlerin kataloglanması üzerine bir değerlendirme: 1989-2002." Journal of Turkish Studies = Türklük Bilgisi Araştırmaları: Essays in Honour of Barbara Flemming = Barbara Flemming Armağanı II 26, s. 1 (2002): 37-52.

Kitap künyelerinde bilgiler şöyle sıralanır: Yazar soyadı, adı. Kitap adı. Yayın Yeri: Yayınlayan, Tarih. Sayfa sayısı. ISBN nosu. Örneğin:

2. Koncu, Hanife, Müjgan Çakır. "Bu alâmet ile bulur beni soran." Fuzuli kitabı: Fuzuli hakkında seçme makaleler ve bibliyografya denemesi. İstanbul: Kesit Yayınları, 2009. 632 s. ISBN 987-605-4117-24-6

Farklı yazarların yazılarını bir araya getiren bir kitapta yer alan bir makalenin bibliyografik künyesinde yayın bilgisi tam olarak verilir. Örneğin:

3. Karateke, Hakan. "Osmanlı nesrinin Cumhuriyet devrinde algılanışı." Eski Türk edebiyatı çalışmaları-5: Nesrin inşâsı: düzyazıda dil, üslûp ve türler. Hazl. Hatice Aynur [ve öte.] İstanbul: Turkuaz, 2010: 44-55. ISBN 978-605-88906-1-6

Tarama sonucu veritabanından ulaşılan kayıtlar bloklar halindedir (Bu sitenin Haber bölümü de aynı şekildedir). Blokların boyutunun ekranınızı dikey olarak aştığı durumlarda, ekranınızı tek bir bloktaki künyelere ayarlayarak, gereksiz uzunluktan kaçınabilirsiniz.

Sorgulama Alanları

Aramanızı belirli yayın türleri içinde yapmak istediğinizde, arama düğmesini tıklamadan önce ilgili kutucukları işaretleyiniz. Örneğin, sadece Tez ve Makale künyelerine ulaşmak isterseniz bunların kutucuklarını işaretleyiniz. Aramanızı daha da daraltmak isterseniz veritabanı motorunda bulunan diğer arama alanlarını kullanabilirsiniz.

Veritabanında bulunan aşağıdaki alanlar, sizlere sorgulama alanları olarak hizmet vermeye çalışacaktır.

Öte yandan, mevcut girdileri listelerken arama motoru kelime parçalarını da arama sonuçlarına katar. Aşağıdaki varsayımsal veride bulunan başlıkta olduğu gibi:

Osmanlı Edebî Kültürü: 1299-1922

Bu örnekte, 'kültür', 'edeb', 'tür' ve '1299' bu girdiyi listelemek için yeterli olacaktır.

Veritabanı Türkçe veya İngilizce, 've' 'veya' gibi 'durak kelimeleri'ni de göz önünde bulundurur. Yani taban bu tür sözcükleri de arama kapsamına alır. Ayrıca terim-karşılaştırma büyük küçük harf kullanımını göz önüne almaz. 'Kültür' ve 'külTür' kelimeleri aynı olarak değerlendirilir. Veritabanı 'latin-5' gruplandırmasını kullandığından arama sonuç listesinde 'ş' ve 'ö' gibi Türkçe harfler de alfabetik sıralandırmaya girer.

Dosya Indirme

Bibliyografik künyelerin bir kısmının içeriğine MS Word veya Adobe PDF gibi dosyalar biçiminde siteden ulaşılabilir. Eğer bir künyenin dosyası bulunuyorsa, sistem bibliyografik künyeyle birlikte dosyanın Internet adresini gösterir. Bu adresi tıkladığınızda dosya sizin bilgisayarınıza indirilecektir. Dosya bulunmadığında, sistem 'İndirilebilir dosya yok' gösterir.

Bütün dosyaların adlarında, 'OEBV_' (Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası Veritabanı) öntakısı, numara, dosya tipini gösterir uzantılar (örneğin: 'doc', 'pdf') vardır.

Kötüye Kullanma

Bu sitede bulunan indirilebilir dosyaların her tür zararlı yazılım ve virüslerden korunması için gerekli önlemler alınmıştır. Ancak, her tür önlem ve engellememizden kaçan virüslü bir dosyanın indirilmesinden ve indirildiği bilgisayara verebileceği zarardan kesinlikle dosyayı indiren kişi sorumludur.

Diğer bir ifadeyle, bu siteden indirdiğiniz bir dosyanın sorumluluğu size ait olup, Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı sitesinin sahibi ve yöneticisi, indirilen dosyaların ikinci veya üçüncü konumdaki bilgisayar sistemlerine dolaylı ve doğrudan verebileceği zararlar için hiçbir sorumluluk almamaktadır.

Öte yandan, bu siteden indirdiğiniz bir dosyanın virüslü ve zararlı olduğunu fark ettiğinizde, bizi hemen haberdar etmenizden memnuniyet duyacağımızı ve en kısa sürede yanıt verip, çözüm üreteceğimizi belirtmek isteriz.

Çerezler

Bu site, sadece veritabanının kullanımı ve yapılan ziyaretlere dair kesin istatistik oluşturma amacıyla bilgisayarınıza 'birinci taraf' olarak tek bir çerez dosyası bırakır. Bunu yaparken, size kişisel olarak tanımlayan bilgileri toplamaz ve toplanan bilgileri de üçüncü kişilerle paylaşmaz. Çerez kullanma politikamız sizin özel alanınıza girmemektedir. Zaten Internet tarayıcınız sadece sizin seçtiğiniz sitelerin çerez dosyalarının bilgisayarınıza konulmasına izin vermektedir.