Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Animasyon Animasyon Animasyon Vertical Dissolve-Border

Genel Bakış Konuya Bakış Dil Katkıda Bulunanlar ©

Arama Görünüm Sorgulama Alanları Dosya Indirme Kötüye Kullanma Çerezler

Bağlantılar Kaynak Gösterme Bağlantı Verme Simgeler

Kaydetme İşlem Doğrulama Onay

Bağlantı Adresleri Dosya Yükleme Mükerrerler Güncelleme Kayıt Silme

Projenin Geçmişi Basılı Sayılar Site Sürümler Veritabanı Farkı Projenin Geleceği

Bu siteye giren herkes veritabanına eklenmesi için kayıt girebilir. Bu işlemin nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar ve eklenen bilginin nasıl onaylanacağı aşağıda anlatılmaktadır. Lütfen, veri girmeden önce bu sayfayı dikkatlice baştan sona okuyunuz.

Bu veritabanında bulunan Konuya bakış kısmında tanımlanan içeriğe uygun olduğu takdirde, her tür çalışmanın bibliyografik künyesi siteye eklenebilir. Açıklanan ölçülere uygun bir yayını eklemeniz söz konusu olduğunda aşağıdaki bilgiler bibliyografyanın sınırlarını tanımanız açısından yararlı olacaktır.

Eklenen künyeler aşağıdaki sınırlamalardan bağımsızdır:

Tür: Gireceğiniz veriler, bilimsel araştırma, tez, kitap, makale, sunulan veya basılan bildiri, süren çalışmalar, sözlükler, kataloglar, elkitapları ve bibliyografyalar gibi çalışmaları kapsar.

Durum: Bibliyografik künyenin işaret ettiği metin basılmış ya da basılmamış olabilir.

Tarih: Sürmekte olan çalışmalar dışındaki çalışmalar, herhangi bir tarihte yayınlanmış olabilir.

Coğrafya ve Dil: Her dilde ve her bölgede yapılmış çalışmaların künyesi kabul edilir.

Fiziksel durum: Bir bibliyografik künyenin işaret ettiği çalışmanın bulunduğu ortama dair (Internet, CD gibi) sınırlama yoktur.

Bunların dışında, araştırılan konu Osmanlı dönemi metinlerini kapsadığı sürece Türk dili ile alakalı olan çalışmaların bibliyografik künyeleri kabul edilir. Fakat, Osmanlı dönemine ait bir metin üzerinde yapılan ancak metni içermeyen dilbilimsel çalışmalar kabul edilmez.

İşlem

Kayıt girmek için, the Veritabanı sayfasına giderek ‘Kayıt ekle’ komutunu tıklayınız. Kayıt girme formu giriş ve iptal tuşlarıyla birlikte açılacaktır.

İmlecin aranan alana yönlendirilmesi ile form kontrol tuşlarının altında bir açıklama iletisi belirir. Bu ileti, veri türlerini ve izin verilen formatı ve o alan için bir değerin zorunlu olup olmadığını tanımlar (bunun için aşağıya bkz.) Benzer şekilde, imlecinizi diğer alanlarda dolaştırdığınızda, her alan için yardım iletisi görünecektir.

Zorunlu ve isteğe bağlı bütün alanları doldurduğunuzda gönder tuşuna basın (gönder tuşu bütün zorunlu alanlar doldurulana kadar kullanılamaz). Kaydınızın başlığı, zaten veritabanında var olan bir kaydın başlığı arasında Veri çakışması yoksa sistem künyenizi veritabanına kaydedip, sizi anında bilgilendirecektir.

Veri girişleri için yöneticiden özel iletiler alabileceğiniz bir e-posta adresi vermeniz gerekecektir. Geçerli bir e-posta adresi sağlamazsanız girdiğiniz veri yayınlanmayacak ve bir başkası sizin girdiğiniz veri üzerinde Güncelleme- ve Kayıt silme isteği komutlarını kullanabilecektir.

Sitenin Türkçe versiyonunda kayıt girdiğiniz takdirde, sizinle Türkçe iletişime geçilecektir. Benzer şekilde, İngilizce versiyonunda kayıt girmeniz durumunda, sizinle İngilizce iletişime geçilecektir. Lütfen Internet üzerinden iletişim hakkında daha fazla bilgi için aşağıyı okuyunuz.

Doğrulma

Veri girişleri, yönetici tarafından içeriği onaylanıp, kaynakları doğrulandıktan sonra kullanıma açılır. Bu bilgiler ışığında, kabul sürecinin bir parçası olarak size, veri girişinin tarafınızdan yapıldığını onaylayacağınız otomatik bir ileti göndereceğiz.

Bu onay talebinde, aynı zamanda sadece girdiğiniz kayda ait, özel karakterlerden oluşan bir ‘anahtar’ bulunacaktır. Bu anahtar bilgisi, sadece siz ve yöneticide bulunacağından, bu anahtarı bir yere not edip, güvenli bir yerde özel olarak saklayınız. Anahtarı kaybetmeniz durumunda kaydı ve/veya ona bağlı olan dosyayı güncelleme ve/veya silme yetkisini kaybedeceksiniz.

Onaylama talebini aldıktan sonra, size ileti gönderen adrese mümkün olan en kısa sürede kaydı girdiğinize dair onay veya ret cevabı vermelisiniz. Cevabınızda, kaydınızın adı ile anahtarı da yer almalı, eğer bu bilgiyi ulaştırmazsanız kaydınız yayınlanmayacaktır.

Eğer kaydınızla ilgili bir dosyayı yüklemek isterseniz (İlgili dosyayı ekle) bu dosyayı onay cevabınıza ekleyiniz. Eğer bunu yapmayı unutursanız onay mesajınıza dosyanızı ekleyip tekrar yollayınız (kaydınızın adı, anahtarı ve kayıtta kullandığınız e-posta adresiyle birlikte).

Onay

Onayınız alındıktan sonra yönetici kaydınızı gözden geçirecek ve eğer kaydınız gerekli ölçütlere uygunsa yayına açılacaktır. Eğer ölçütlere uygun görülmezse kullanıma açılmayacaktır.

Onay iletinizi gönderdikten sonra lütfen kabul sürecinin tamamlanması için üç hafta bekleyiniz. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde yöneticiden onay iletisi beklemeyiniz. Zira, kaydınız doğrudan kullanıma açılacaktır.

Aynı şekilde, girdiğiniz veri yayınlanamazsa da bir bilgi iletisi almayacaksınız. Bu durumun teknik bir sorundan ya da kabul işlemimizden kaynaklandığını düşünüyorsanız yönetici ile İletişim sayfasındaki form yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu konuda her tür iletişiminizde olması gerektiği gibi, lütfen söz konusu kaydınızın tam başlığını, eğer aldıysanız anahtarını ve kaydı girdiğiniz zamanki e-posta adresinizi yazmayı unutmayınız.

Eğer herhangi bir nedenden dolayı onay mailini almadıysanız lütfen İletişim sayfası üzerinden yönetici ile iletişime geçiniz. Aynı şekilde, girdiğiniz kayıt geçerli olup, onay talebine olumlu yanıt verdiyseniz ve hala künyeniz kullanıma açılmadıysa yönetici ile iletişime geçin.

Her iki durumda da, kayıtları girerken kullandığınız e-posta adresiyle künyelerin adını yazıp gönderiniz. Kullanıma açılmayan künyeyle ilgili yazışmalarınıza bizden gelen kayıt anahtarını da eklemeyi ihmal etmeyiniz.