Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Animasyon Animasyon Animasyon Vertical Dissolve-Border

Genel Bakış Konuya Bakış Dil Katkıda Bulunanlar ©

Arama Görünüm Sorgulama Alanları Dosya Indirme Kötüye Kullanma Çerezler

Bağlantılar Kaynak Gösterme Bağlantı Verme Simgeler

Kaydetme İşlem Doğrulama Onay

Bağlantı Adresleri Dosya Yükleme Mükerrerler Güncelleme Kayıt Silme

Projenin Geçmişi Basılı Sayılar Site Sürümler Veritabanı Farkı Projenin Geleceği

1988-1989 yıllarında doktora tez konusu olarak Osmanlı döneminde yazılmış ve üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış yazma bir eser bulmak üzere kütüphanelerde araştırma yaptığı sırada Hatice Aynur, Eski Türk Edebiyatı ile ilgili yapılmış tüm tezlerin bir dökümünün hazırlanmasının işleri ne kadar kolaylaştırabileceği düşüncesine kapıldı.

Geçmişte hazırlamış olduğu bibliyografyalardan kazandığı deneyim böylesi bir çalışmayı hazırlamasını kolaylaştırabilecekti. Bu deneyiminin yardımı ve o sırada çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm başkanlığının sağladığı destekle Hatice Aynur, belirtildiği üzere alanda çalışan uzmanlarla iletişime geçti.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında, 1922 tarihli ilk tezden itibaren yapılmış tezlere ait bibliyografik künyeleri toplayıp, oluşturduğu bir sisteme göre sınıflandırıp hazırladığı bibliyografyanın ilk sayısını 1991’de yayınladı.

Basılı Sayılar

İlk iki sayı fotokopi yoluyla çoğaltılıp Türkiye’de bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine ile yurt dışındaki konunun uzmanlarına ve kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderildi.

Konuyla ilgilenenlerin, yayınlanan ilk iki sayıya gösterdiği ilgi ve destek, Hatice Aynur’a bibliyografyanın kapsamını genişletme cesareti verdi. Bu doğrultuda, üçüncü sayıdan itibaren (1992), bibliyografyanın kapsamına tezlerin yanı sıra kitap, makale, bildiri ve süren projeler de dahil edildi.

1991-2005 arası ikisi toplu sayı olmak üzere (2000, 2005) toplam 15 sayı yayınlanmış oldu. Bu sayıların bibliyografik künyeleri şu şekildedir:

 1. Türk üniversitelerinde yapılan eski Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası: sayı 1. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1991. 20 p.
 2. Eski Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası: sayı 2. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1991. 13p.
 3. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 3. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1993. 97 p.
 4. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 4. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1993. 99 p.
 5. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 5. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1995. 80 p.
 6. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 6. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1996. 63 p.
 7. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 7. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997. 86 p.
 8. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 8. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998. 80 p. Reprinted in Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Hasibe Mazıoğlu Armağanı III 23 (1999): 195-235.
 9. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: sayı 9. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1999. 87 p.
 10. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: toplu sayı 10. İstanbul: BÜFEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2000. viii,466 p.
 11. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: 2000. İstanbul, 2001. [II],136 p.
 12. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: 2001. İstanbul, 2002. [II],138 p.
 13. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: 2002. İstanbul, 2003. [II],156 p.
 14. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: 2003. İstanbul: 2004. [II],159 p.
 15. Üniversitelerde eski Türk edebiyatı çalışmaları: tezler, yayınlar, haberler: toplu sayı 1990-2005.. İstanbul, 2005. 783 p.

Site Sürümler

Bu siteye zemin sağlayan veritabanı teknolojilerinde yapılan değişiklikler sürüm numaraları sistemi ile gösterilmektedir. Sitede belgelendirme içeriğinde yapılan değişiklikler de (örneğin Bilgi kısmının içeriğinde, biçim etiketlerinde ve yardım mesajlarında yapılan değişiklikler) benzer şekilde sisteme girilir. Ancak, sürüm numarası değişimleri estetik unsurlardaki farklılaşmaları (renklerde, harf büyüklüklerinde ve başka biçemsel araçlarda olanlar gibi) dikkate almaz.

Bu sitenin evriminin resmi kayıt altına alınması önemlidir çünkü başka herhangi bir yerde bibliyografyaya ve/veya site-belgelendirilmesine resmen atıfta bulunulduğunda sisteme ulaşıldığı tarih de ilgili referansta alıntılanmalıdır (Bkz. Kaynak Gösterme bölümü). Bu verili durumda, sürüm numaralarının sağlanması, ilgili taraflara belli bir atıfın yapıldığı tarihte işlemde olan sistem sürümünü tam olarak belirleme imkânı verir.

Bütün bunların ışığında veritabanı ve belgelendirme sürüm numaralarını aşağıdaki biçimdeki gibi kullanıyoruz:

Ana.Küçük.Kusur-Giderme

Bu şema içinde, Ana sayıdaki değişiklik, veritabanı sistemine veya Bilgi bölümüne yeni özelliklerin eklenmesi gibi önemli güncellemelere karşılık gelir. Küçük sayıdaki değişiklikler, halihazırdaki veritabanı teknolojisinde (ya da aynı şekilde belgelendirmede) geliştirme ve iyileştirme yapıldığı anlamına gelmektedir. Son olarak Kusur-Giderme sayısındaki değişiklikler sadece kullanılmakta olan veritabanı sistemindeki kusurların çözümünün (bu, belgelendirme sürüm numarası örneğinde sözdizim ve dilbigisi düzeltmelerine denk düşer) kaydını tutar.

Güncellemelerin, Greenwich zaman ayarına göre 00.00’da aşağıda belirtilen tarihte yapıldığı hatırda tutulmalıdır. Sitenin, güncelleme yapılacağı gün Greenwich zaman ayarına göre 00.00’den önce kullanıma kapandığını da belirtmek gerekir

Bu açıklamalardan sonra veritabanı sisteminin yayım tarihi bilgisi şöyle verilmektedir:

SürümTarih Değişiklik
1.0.0 01/05/2011 İlk Başlama
1.1.0 23/10/2011 Veritabanı yapisında küçük değişiklikler
1.2.0 01/05/2012 Dergi makalelerin yayınlandığı mevsim seçeneğine Güz de eklendi

Aynı şekilde belgelemenin yayım tarihi bilgisi şöyle verilmektedir:

SürümTarih Değişiklik
1.0.0 01/05/2011 İlk Başlama
1.0.1 23/10/2011 Dizgi yanlışlarının düzeltilmesi
1.2.0 01/05/2012 Bilgi sayfasında Site Sürümleri bölümünde sistem değişikliği açıklamasında GMT 00.00'dan sonra güncellemenin görüldüğü belirtilmektedir

Veritabanı Farkı

Bibliyografyanın internet üzerinde veritabanı olarak yayını Kasım 2010’da başlamış olup, bu veritabanı iki açıdan basılı bibliyografyadan farklılık arz etmektedir. İlk farklılık, basılı bibliyografya Osmanlı edebiyatı alanında akademik çalışma yapanların alanla ilgili olsun olmasın bütün yayınlarını içermeyi amaçlarken, bu veritabanı Osmanlı edebiyatına yönelik çalışmalara odaklanmaktadır.

İkinci farklılık, veritabanının kapsadığı zaman dilimiyle ilgilidir. Basılı bibliyografya, tezler dışında (başlangıç 1922), ilk sayının hazırlığının başladığı 1990’dan itibaren yayınlanmış kitap, makale, bildiri ve projelerin bibliyografyasını kapsamaktadır. Veritabanında böyle bir zaman sınırı olmayıp konuyla ilgili herhangi bir zamanda yapılmış her çalışmayı içermek hedeflenmektedir.

Projenin Geleceği

Veritabanına künye eklenmesine ve var olan verilerin güncellenmesine devam edilerek, site kullanıcılarının yaptıkları veri girişleri tamamlanacaktır. Basılı bibliyografya çalışması hazırlanırken yapıldığı gibi, bir yandan yeni yayınları ve tezleri bulmak, diğer yandan eksik bilgileri tamamlamak üzere kütüphane ve kitapçılarda araştırma ve taramalar sürdürülecektir.

Bu veritabanının nihai amacı, Osmanlı kültürü, edebiyatı, dili ve edebiyatına dair yayınlanmış ve yayınlanmakta olan, süren veya tamamlanan bütün çalışmaların bibliyografyasını ve mümkün olduğu kadar da dosyalarını içermektir.

Veritabanı, Osmanlı dönemiyle yakın ilgili Selçuklu, Anadolu Beğlikleri, Memluk, Çağatay, Arap ve Fars edebiyat ve kültürlerine dair çalışmaları da mümkün olduğu kadar içermeyi hedeflemektedir.